رتبه ۱۸ از۲۰ایران در شفافیت سیاست‌ گذاری بودجه در منطقه / وزرای دولت آتی شجاعت برخورد با مشکلات را داشته باشند

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد و دل کنند.
دکتر علی لاریجانی امروز (یکشنبه، ۲۵ تیرماه) در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع این کنفرانس مورد اهتمام همگان است و در ماده ۷ برنامه ششم توسعه بر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تاکید شده البته در برنامه های گذشته نیز بر این موضوع تاکید شده که ساز و کار و تحولاتی در این زمینه نیاز بوده و باید این تحولات با یکدیگر انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد کار ساده ای نبوده اما برای کشور مهم است، افزود: نگاه کلی به وضعیت کشور نشان می دهد که عزم همه به این وضعیت باید سوق داده شود.

وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می یابد، ادامه داد: نفت سرمایه ملی کشور بوده که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبور هستیم که نفت را صرف امور جاری کنیم.

خلل جدی در نظام بودجه ریزی و دیوانی کشور وجود دارد

دکتر لاریجانی با بیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه ریزی و دیوانی کشور وجود دارد، یادآور شد: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آن ها به امور بهتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت خدمات در کشور نارس است، افزود: امور دیوانی مفصل در کشور مانع پیشرفت شده، علاوه بر این سبب ازدیاد هزینه ها شده است.

وی با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص های بودجه ای و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین ۲۰ کشور منطقه از نظر زمان برای سرمایه گذاری دارای رتبه ۱۵ است و در بین ۱۳۶ کشور دنیا رتبه ۸۷ را کسب کرده است لذا صرف زمان برای سرمایه گذاری در ایران دچار مشکل است.

دکتر لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه گذاری در کشور است و عملا زمان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه ایران بین ۲۰ کشور منطقه در شفافیت سیاست گذاری رتبه ۱۸ را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین در زمینه شفاف سازی سیاست گذاری بین ۱۳۸ کشور دنیا رتبه ۱۲۶ را کسب کرده است لذا به عمق سیاست گذاری در شفاف سازی کمتر توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش ۸ درصدی دست یافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد ۸ درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه نفس باشد و وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد و دل کنند.

دکتر لاریجانی ادامه داد:رجال ملی کشور کسانی هستند که مشکلات را می بینند و رفع می کنند چرا که در غیر اینصورت کارها روزمره بوده و امور کشور به تاخیر می افتد.

رتبه نرخ بیکاری در ایران بین ۱۸ کشور منطقه ۹ است

وی اظهار کرد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دست یابی به رشد ۸ درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی کشور شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رتبه نرخ بیکاری در ایران بین ۱۸ کشور منطقه ۹ است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین ۱۰۵ کشور دنیا رتبه ۹۰ را دارا است، همچنین در زمینه رشد واقعی ناخالص داخلی در بین ۲۴ کشور منطقه رتبه ۱۰ را کسب کرده است که این رتبه در بین ۱۹۱ کشور دنیا ۱۱۰ است.

رتبه ایران در جذب استعدادها بین ۲۰ کشور منطقه ۱۹ است

دکتر لاریجانی با بیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین ۲۰ کشور منطقه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا ۱۲۶ است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و اجرای آن ادامه داد: ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست که به عواملی همانند عدم تعیین اهداف در برخی مواقع و ناکارآمدی در اجرا بازمی گردد.

دکتر لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۹۰ درصد بودجه سال ۹۶ به بودجه جاری اختصاص یافته است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه سال ۹۶ به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.

دکتر لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در ۱۰۰ سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام های سوسیالیستی و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که دولت ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود.

رئیس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت هایی که آزادی مردم را سلب می کنند راه به جایی نمی برند.

آزادی فکر و آزادی اقتصادی محور نظام لیبرال

وی با اشاره به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی ۱۰۰ سال گذشته ادامه داد: نظام لیبرال که در کشورهای غربی و اقمار آن ها دنبال شد عملکرد بر محور فکر و آزادی عمل بود که از منظر آن ها یک کشور موفق باید آزادی فکر و اقتصادی داشته باشد.

دکتر لاریجانی افزود: براساس تفکر لیبرالی یک مسابقه ایجاد شد تا سیستم بازار آزاد شکل گیرد که تفکر حکمرانی لیبرال معتقد بود مسیر آزادی افراد و تامین امنیت سرمایه گذاری راه عدالت، توسعه و پیشرفت کشورها است.

رئیس مجلس شورای ادامه داد: در سی و چند سال اخیر نظریه ای در زمینه حکومت خوب مطرح شده که بر عدالت تاکید داشته و کانون خود را بر عدالت قرار داده است که براساس این نظریه نخستین موضوع در عدالت بحث آزادی است.

وی یادآور شد: براساس این نظریه در تصمیم گیری های حاکمیتی باید نفع اکثریت مورد توجه قرار گیرد که این محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است.

دکتر لاریجانی با اشاره به محور قرار گرفتن عدالت در نظریه های اسلامی افزود: عدل و داد پایه حکمرانی پیامبران بوده است، حال این سوال مطرح می شود که آیا در درون این عدالت آزادی وجود دارد باید پاسخ گفت که بله آزادی به نحو عام وجود دارد و بر این موضوع که هر فردی استعدادهایی دارد که باید براساس آن دریافتی مناسب داشته باشد تاکید می کند.

سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود

وی با بیان اینکه موضوع قانون باید برای همه یکسان باشد، در نظریات فیلسوفان ابتدایی تاکنون مطرح شده است، ادامه داد: در عدالت باید سمت گیری و جهت به سوی محرومان باشد و حکومت باید ضعف اقشار ضعیف را جبران کرده و حداقل ها برای این افراد تامین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید در اقتصاد و در تحصیل آزاد باشند، تصریح کرد: سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود متاسفانه در نظامات آموزشی سیستم آموزشی جای فرد تصمیم می گیرد اما باید افراد را در سیستم اقتصادی و آموزشی آزاد گذاشت و در مواقعی که به امنیت صدمه وارد می شود مانع اقدامات شد.

وی با بیان اینکه کشور به تئوری تکامل اجتماعی نیاز دارد، افزود: پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سیستم دیوانی مفصلی ایجاد شد که دلایل گستردگی آن مشخص نبود، پس از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی ایجاد شد که اکنون دولت باید برای کوچک سازی امور دیوانی و بدنه دولت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کند.

دکتر لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

اجرای اصل ۴۴ مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است

دکتر لاریجانی با اشاره به مبنا قرار گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای اصل ۴۴ مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است، چراکه ممکن است یک نیروگاه از بخش دولتی جدا شود اما به بخش نیمچه دولتی هدایت می شود.

وی اظهار کرد: تیم دیوانی موسعی در کشور وجود دارد که با ساختار عدالت و سعادت محوری جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و به موازات بودجه ریزی به حکمرانان آلارم می دهد که بر مبنای بودجه ریزی عملکردی فعالیت کنند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید مشکلات بودجه ریزی کشور شناسایی شود، افزود: به اندازه کافی شواهد و قرائن برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد

وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای رتق و فتق امور لایحه بودجه ارائه می دهد، ادامه داد: براساس تورم حقوق و مزایا در بودجه کشور افزایش می یابد اما حادثه ای در کیفیت رخ نمی دهد، با این تفاسیر با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که امور دیوانی باید به میزان ۱۵ درصد کاهش یابد اما با توجه به اینکه نگاه عمیق به امور دیوانی وجود ندارد این کوچک سازی رخ نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد که بدون اصلاح برخی نظامات بودجه ریزی و دیوانی نمی توان به جهش ۸ درصدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست یافت.

[ad_2]

لینک منبع

بستن مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی اهانت به امت اسلامی است

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ملل برای بازگشایی مسجد الاقصی باید به رژیم صهیونیستی فشار لازم را وارد کند.

علاءالدین بروجردی  در خصوص بستن مسجد الاقصی به روی نمازگزاران، اظهار داشت: مسجد الاقصی به عنوان قبله اول مسلمانان از اهمیت بالایی برای جهان اسلام برخوردار است.

بروجردی با بیان اینکه برگزاری نماز جمعه توسط مردم مسلمان فلسطین برای اولین بار در طول تاریخ اشغال فلسطین روز جمعه توسط رژیم صهیونیستی از اقامه آن ممنعت به عمل آمد، بیان کرد: روز جمعه رژیم صهیونیستی اقدام به بستن کامل مسجد الاقصی نمود که این اقدام اهانت به همه امت اسلامی و مقدسات مسلمانان است.

وی ضمن محکومیت شدید این اقدام اسلام ستیزانه رژیم صهیونیستی، افزود: معتقدم که همه کشورهای اسلامی و شخصیت‌های اسلامی به ویژه علما باید فریاد بلند خود را به خاطر این ظلم جدید رژیم صهیونیستی به مسلمانان و اهانت به مسجد الاقصی اعلام کنند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ملل نیز در این جهت باید به رژیم صهیونیستی فشار لازم را برای باز شدن هر چه سریعتر مسجد الاقصی وارد کند.

[ad_2]

لینک منبع

بستن مسجد الاقصی به روی نمازگزاران امری محکوم، مذموم و خلاف اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه است

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اقدام رژیم صهیونیستی در بستن مسجد الاقصی به روی نمازگزاران امری محکوم، مذموم و خلاف اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه است.

وی افزود: رژیم اشغالگر قدس در کنار همه جنایات، تجاوزگری ها و نقض حقوق اولیه فلسطینیان این بار در بدعتی خطرناک آزادی مذهبی و حقوق مسلمانان فلسطینی را نشانه رفته است که عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

قاسمی ضمن تاکید بر لزوم بازشدن هر چه سریع تر مسجد الاقصی به روی مسلمانان از همه کشورهای آزاده جهان و مجامع بین المللی خواست این رژیم را تحت فشار قرار داده تا حداقلِ حقوق مردم سرزمین های تحت اشغال را رعایت نماید.

[ad_2]

لینک منبع

دشمن در حال کاشتن تخم نفاق است

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: جایی که مصالح اسلام در خطر است، نباید اختلافات مذهبی مطرح شود؛ همان گونه که دشمن نیز در حال کاشتن تخم نفاق است؛ لذا ابتدا باید اصل اسلام حفظ شود تا فرصت برای سخن در زمینه‌های دیگر مذهب فراهم شود.
ایشان در دیدار جمعی از روحانیون با اشاره به آیاتی از قرآن اظهار داشت: قرآن علت هرگونه فساد و جنایت و حتی عناد و لجاج را ، انکار و عدم امید به آخرت ذکر می‌کند. قرآن کریم حتی بیشتر بودن محبت انسان به دنیا نسبت به آخرت را عامل کفر می‌داند.
آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این که زندگی دنیا محدود به صد سال- اندکی کم یا بیش – است، در حالی که زندگی اخروی بی نهایت است، افزود: نسبت دنیا به آخرت حتی به اندازه چشم بر هم زدنی هم نیست؛ با این اعتقاد، آیا هیچ عقلی تأیید می‌کند که انسان تنها به فکر دنیا باشد و نسبت به آخرت بی توجه بوده، یا به آخرت کمتر بها دهد؟
ایشان با اشاره به نعمت‌های عظیم خداوند مانند نعمت اسلام، تشیع و زمینه آشنایی با معارف اهل بیت (ع) اظهار داشت: باید از این نعمت‌ها استفاده کنیم؛ در واقع خداوند به انسان نه عمر محدود ، بلکه عمر بی‌نهایت داده است که تنها مدت کوتاهی از آن در این دنیاست؛ لذا عاقلانه‌ترین کار این است که انسان به دنبال کار برای زندگی ابدی و بی نهایت باشد؛ اما اهل دنیا تنها توجه شان به همین چند سال دنیاست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: قرآن خبر می‌دهد که روز قیامت عده‌ای می‌گویند ای کاش برای زندگی و حیاتم، چیزی پیش فرستاده بودم؛ در واقع آن زمان است که می‌فهمد اصلا زندگی دنیا، زندگی نبوده، بلکه حیات و زندگی حقیقی، همین آخرت است.
ایشان با اشاره به این که با اعتقاد به زندگی جاودانی، باید تنها برای رضای الهی قدم برداشت، ادامه داد: البته در این مسیر نیز نباید از کاستی‌ها و نقص‌ها و کثرت دشمنان و امکانات آن‌ها ترسید؛ لذا خلیفه دوم وقتی برای مشورت نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و از کثرت جمعیت و امکانات دشمن و کمبود نیروهای خودی گفت، حضرت در پاسخ گفتند: نه پیشرفت اسلام تابع کثرت افراد بوده، و نه شکست آن به دلیل کمبود جمعیت بوده است.
این مفسر قرآن کریم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: اگر شاگرد مکتب علی (ع) هستیم ، امروز هم که دشمنان با پیچیده‌ترین امکانات و شگردها به سراغ ما می‌آیند ، نباید خوفی داشته باشیم؛ چرا که خدا ما را کفایت می‌کند و بدون اذن او هیچ زیانی به ما نمی‌رسد.
ایشان با اشاره به سخنان حضرت امیر (ع) گفت: حضرت امیر (ع) وقتی دیدند اگر به میدان نیایند، اسلام به خطر می‌افتد و عده‌ای مرتد می‌شوند، وارد میدان شدند و به قدری صادقانه با خلفا همکاری کردند که خلفاء از ایشان مشورت می‌گرفتند و برای حل مشکلات به ایشان رجوع می‌کردند.
آیت الله مصباح یزدی افزود: جایی که مصالح اسلام در خطر است، نباید اختلافات مذهبی مطرح شود؛ همان گونه که دشمن نیز در حال کاشتن تخم نفاق است؛ لذا ابتدا باید اصل اسلام حفظ شود تا فرصت برای سخن در زمینه‌های دیگر مذهب فراهم شود.
ایشان با اشاره به این که عمده مسلمانان خواهان سربلندی و پیروزی اسلام هستند و البته همیشه منافقانی هم وجود دارند، ادامه داد: همیشه افرادی هستند که برای حفظ قدرت و سلطنت خود ، عالما و عامدا به ضرر اسلام کار می‌کنند و در واقع اسلام و کفر برای آنها مساوی است؛ اما توده مسلمانان دنیا چنین نیستند و خواهان اسلام هستند.
این استاد حوزه علمیه با بیان این که می‌توان مواردی را یافت که شیعه و سنی هدف مشترک دینی و خداپسند داشته باشند، به نقل خاطره‌ای از شهید ماموستا شیخ الاسلام پرداخت و اظهار داشت: وی که رسما و صادقانه از ولایت فقیه و نظام اسلامی حمایت می‌کرد، در جلسه‌ای به بنده گفت: «من معتقدم اگر کسی به حضرت زهرا (س) جسارت کند، کافر است».
ایشان این امر را نشان دهنده آن دانست که بسیاری از اهل سنت نه از روی نفاق و عناد، بلکه از روی عدم علم، شیعه نشده اند، و از آنجا که حقانیت شیعه برای آنها ثابت نشده و به بزرگان شان حسن ظن دارند، و از طرفی اکثریت مسلمانان را اهل سنت و اقلیت را شیعه می‌بینند، و لذا گمان می‌کنند بعید است که اکثریت به اشتباه رفته باشند.
استاد اخلاق حوزه علمیه با اشاره به این که باید امیدمان تنها به خدا باشد و از ساز و برگ و جمعیت دشمنان نهراسیم، اظهار داشت: هر کجا پیروز شدیم کمک الهی بوده است، و اگر هم جایی شکستی بوده به خاطر نقصی در خود ما بوده ایشان ادامه داد: آنچه باید همواره به یکدیگر توصیه کنیم، درک درست از زندگی دنیا و اخرت و نسبت بین آن دو است، تا با این اعتقاد فقط کار را برای خدا انجام دهیم؛ وقتی خودمان باور کردیم و این اعتقاد در عمل مان جلوه پیدا کرد، می‌توانیم به دیگران هم منتقل کنیم.
آیت الله مصباح یزدی با اشاره به آیاتی از قرآن اظهار داشت: اگر کسی تنها به دنبال دنیا باشد، باید بداند که خداوند دنیا را به هر کسی خواست و به اندازه‌ای که می‌خواهد می‌بخشد؛ اما اگر کسی زندگی اخروی را بخواهد و در این مسیر تلاش کند، خداوند نعمت‌های بهشتی را به او می‌بخشد؛ اما آنچه فوق بهشت و نعمت‌های آن است، این است که خداوند از بنده اش تشکر می‌کند؛ و بر کسی پوشیده نیست که اگر خدا از کسی تشکر کند، کم نخواهد گذاشت.
آیت الله مصباح یزدی با تأکید بر اهمیت آخرت به عنوان زندگی حقیقی انسان و بی ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت اظهار داشت: آیا اگر کسی به این مسئله ایمان داشته باشد، می‌تواند بگوید که نباید غصه آخرت مردم را خورد و آنچه مهم است این است که تحریم‌ها برداشته شود؟! البته دیدیم که چگونه همه تحریم‌ها هم برداشته شد !
ایشان ادامه داد: اگر آخرت را فراموش کنیم، تفاوت ما با کفار چیست؟ تفاوت در این است که مسلمان می‌جنگند «لتکون کلمة الله هی العلیا». اگر ملاک، دفاع از آب و خاک و خانه باشد که با کفار تفاوتی نداریم. دفاع از آب و خاک، وظیفه طبیعی انسان است که اگر دفاع نکند، از حیوانات نیز پست‌تر است؛ ولی هنر آن است که انسان‌هایی جان خود را برای دفاع از دین خداوند و هدایت انسان‌ها فدا کنند.

[ad_2]

لینک منبع

ارتقای توان دفاعی با تکیه بر ولایتمداری، اولویت ارتش است

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کیان نظام اسلامی گفت: ارتقای توان رزمی، دفاعی و بازدارندگی کشور با تکیه بر ولایتمداری و تبعیت از رهبری مهم ترین وظیفه ارتش جمهوری اسلامی است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در آیین تودیع ومعارفه فرمانده پادگان ۰۳ شهید برخورداری عجب شیر افزود: انتخاب‌ ها و انتصاب‌ ها در نیروی زمینی بر مبنای شایسته ‌سالاری بوده و ولایتمداری به عنوان رکن اصلی اعتقادی در بین نیروهای مسلح، ضامن اعتلا و تقویت روحیه شجاعت و خدمتگزاری در ارتش است.
وی ادامه داد: ایجاد فرهنگ و زمینه لازم برای توسعه و رشد متوازن در همه عرصه ها امری حیاتی بوده، لیکن ولایتمداری و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب موجب تسهیل و تسریع در روند اعتلای روزافزون کشور و نظام اسلامی است.
وی اضافه کرد: در این راستا بسترهای بزرگ ایجاد شده به واسطه تبعیت از ولایت فقیه را باید به خوبی درک و رهبری نظام اسلامی را به عنوان حجت خدا بر روی زمین یاری کرد و در رفتار، گفتار و سیمای ما مظهر وجود پروردگار و ولایت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در اجرای درست و عدالت ‌محور برنامه‌ های کلان مورد تاکید رهبری باید از راهنمایی و هدایت ایشان در مسیر اعتلای بهتر و بیشتر بهره‌ مند شد، گفت: فرهنگ ولایت‌ مداری ضامن حرکت پویایی است که در نیروی زمینی ارتش، براساس عدالت و شایسته‌ سالاری انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح های انجام شده در نیروی زمینی ارتش بر اساس خواسته ‌ها و دغدغه های رهبر انقلاب تعریف شده است افزود: باید در راستای تحقق این خواست ها تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی طرح های برنامه ریزی شده در این نیرو با تمام قدرت اجرا می شود، ادامه داد: تمامی برنامه‌های اجرایی نیروی زمینی ارتش باید برگرفته از معارف قرآنی، دینی و توصیه‌های پیامبر اکرم(ع) و ائمه اطهار(ع) بوده و شاهد رفتار علوی از سوی ارتشیان مجاهد ولایت ‌مدار باشیم.
وی با بیان اینکه مرکز آموزشی ۰۳شهید برخورداری عجب شیر بهترین مرکز آموزشی سربازان است، افزود: در این مرکز تا رتبه دکتری آموزش درجه داری داده می شود که این نشان از توامندی این مرکز در کشور است.
در این آیین از خدمات سرهنگ قدیر تیموری راد فرمانده پادگان ۰۳ شهید برخورداری عجب شیر تقدیر و سرهنگ علی مهدوی بعنوان فرمانده جدید این پادگان معرفی شد.
شهرستان عجب شیر با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت در ۹۸ کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ یاوه‌گویی مقامات آمریکایی را در میدان‌های عمل می‌دهیم

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر استمرار تلاش ایران در بیرون راندن بیگانگان از منطقه گفت: پاسخ یاوه‌گویی مقامات آمریکایی را در میدان‌های عمل می‌دهیم.
سردار سرتیپ پاسدار «سید مسعود جزایری» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به سخنان اخیر مقامات آمریکایی اظهار داشت: آن‌‍‌ها به شکل کودکانه‌ای هر از گاهی آرزوهای خود را در مورد ایران تکرار می‌کنند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف و سیاست‌های تعریف شده خود، بیرون راندن بیگانگان از منطقه را به طور مستمر ادامه می‌دهد و در پیمودن این راه مقدس کمترین تردیدی ندارد.

وی افزود: رویاهای مضحک آمریکایی‌ها در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، غیر از هذیان‌های آشفته چیز دیگری به حساب نمی‌آید و ما از اینکه آن‌ها اینگونه خود را مشغول کرده‌اند، هیچ نگرانی نداریم.

سردار جزایری در ادامه تأکید کرد: کشوری که به مردم و جامعه انقلابی و رشدیافته خود متکی است، تحت تأثیر بوق‌های تبلیغاتی و عملیات روانی و یا توپ و تانک دشمن قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در قسمت دیگری از سخنانش، در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه‌هایی داریم که خسارت آن برای آمریکا از فراوانی زیادی برخوردار است.

[ad_2]

لینک منبع

کمیسیون فرهنگی ۱۰۰ میلیون تومان به اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی اهدا کرد

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از بازدید از ورزشگاه یادگار امام تبریز از اهدای ۱۰۰ میلیون تومان به اداره ورزش و جوانان این استان در پی رایزنی با وزارت ورزش خبر دادند.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که استان آذربایجان شرقی را به عنوان دومین مقصد سفر استانی خود انتخاب کرده اند، (چهارشنبه ۲۱ تیرماه) به منظور بازدید از اماکن فرهنگی، تاریخی و ورزشی این شهر و اطلاع از اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان آن، برای برگزاری رویداد تبریز ۲۰۱۸ به این شهر سفر کرده اند.

بنا بر این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی امروز صبح (پنجشنبه ۲۲ تیرماه) در جریان بازدید از ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز در جریان مسائل مرتبط با این ورزشگاه که پس از ورزشگاه آزادی دومین ورزشگاه ایران به لحاظ کیفی و موقعیتی محسوب می شود، قرار گرفتند.

به گفته مسئولان و مدیرکل اداره ورزش و جوانان، این ورزشگاه که از سال ۸۸ به بهره برداری رسیده است، بنای آن بدون پلان و سازه در بستر طبیعی کوه بنا شده است و حداقل کار معماری در آن صورت گرفته است. همچنین این ورزشگاه اگر چه دارای فضای مناسب در حد المپیک بوده اما امکانات لازم برای بهره برداری در تمامی رشته ها را ندارد و برای تکمیل آن به ۹ میلیارد اعتبار دیگر نیاز دارد.

به همین دلیل سردار نظمی مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی درخواست تامین اعتبار برای تکمیل این ورزشگاه را از نمایندگان داشت.

وی همچنین مصوبه برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی بر اختصاص ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مسائل ورزشی و فرهنگی را به فال نیک گرفت و از نمایندگان خواست نظارت کافی در اختصاص این اعتبار به موضوعات ورزشی داشته باشند.

ضرورت اصلاح قانون استخدامی/ حق بومیان در استخدام از یک درصد بالاتر رود

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی همچنین خواستار اصلاح قانون استخدامی در این استان شد و افزود: در پی قوانین موجود، مدیران و مسئولان فقط می توانند یک درصد نیروگزینی کنند و این موضوع برای تمامی اداره کل ها و مردم منطقه مشکلات اساسی ایجاد کرده است، لذا خواهشمندم حق بومیان در استخدام از یک درصد به چندین درصد ارتقا پیدا کند.

بلاتکلیفی جوانان در پی انتشار اخبار تفکیک جوانان از وزارت ورزش

نظمی همچنین با بیان اینکه در پی انتشار اخبار تفکیک جوانان از وزارت ورزش، بخش جوانان در اداره کل های این وزارتخانه عملاً بلاتکلیف مانده اند، گفت: اگر چه هنوز این تفکیک صورت نگرفته ولی سروصدای آن باعث افت کاری در حوزه جوانان شده است تا جایی که مجبور به ابلاغ نامه به دستگاه های مرتبط و تذکر در این خصوص که باید کار خود را تا لحظه آخر به درستی انجام دهند، شده ایم.

همچنین محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر از اعضای کمیته زنان، جوانان، تربیت بدنی و خانواده کمیسیون فرهنگی خواست برای تکمیل دومین ورزشگاه کشور تلاش کرده و با تعامل با وزارت ورزش بودجه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

کمیسیون فرهنگی ۱۰۰ میلیون تومان به اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی اهدا کرد

اصغر مسعودی نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی پس از بازدید نمایندگان از این ورزشگاه طی جلسه ای از اعطای مبلغ یکصد میلیون تومان و دو تشک تاتامی و کشتی به مجموعه اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی طی رایزنی با وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

همچنین در این نشست عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش قوانین مصوب شده در برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش و جوانان را نقطه عطفی در تغییر شرایط در این حوزه دانست.

جهش اعتبارات ورزش در پی مصوبات برنامه ششم

براساس این گزارش نصرالله پژمان فر نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ابتدا به مسائل استانی اشراف پیدا کرد تا تصمیم گیری های ملی به درستی انجام گیرد، گفت: باید جهش اعتبارات حوزه ورزش را در پی مصوبات برنامه ششم به فال نیک گرفت. این در حالی است که اگر چه تکمیل زیرساخت ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما نباید بیش از این بار دولت را سنگین کرد، لذا انتظار است مدیران میانی راهکارها و پیشنهادات عملیاتی خود را به مجلس ارائه کرده تا در قالب طرح از سوی کمیته های تخصصی مرتبط پیگیری شود.

[ad_2]

لینک منبع

دکتر ظریف بامداد امروز عازم نیویورک شد

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق افزود: محمد‌جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان بامداد امروز پنجشنبه برای شركت در نشست مجمع عاليرتبه سياسی امسال سازمان ملل عازم نيويورک شد.

قاسمی افزود: دکتر ظریف در حاشیه این نشست بین المللی با اندیشمندان و مقامات و شخصیت های جهانی از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهند کرد.‌

سخنگوی وزارت امور خارجه حضور و سخنرانی دکتر ظریف در اندیشکده شورای روابط خارجی ( CFR) با حضور ریچارد هاس رئیس این مرکز در دوشنبه آینده ۲۶ تیرماه را از دیگر برنامه های وزیر امور خارجه کشورمان در آمریکا ذکر کرد.

[ad_2]

لینک منبع

کوچکترین غفلت ما بزرگترین بهره برداری دشمنان را به همراه خواهد داشت

[ad_1]

به گزارش نویدتهران،امیر سرتیپ کیومرث حیدری در گردهمایی سراسری سالانه روسای بازرسی‌های نیروی زمینی ارتش گفت: کوچکترین غفلت ما بزرگترین بهره برداری دشمنان را به همراه دارد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این گردهمایی اظهار داشت: سیاست‌ها و برنامه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهار فراز تعریف شده است که فراز اول کار خادمان مردم در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،پیروی مطلق از ولایت فقیه است و ما بعنوان سرباز ولایت نباید سخنی به زبان بیاوریم، مگر آنکه دست‌مایه آن سخن، برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری باشد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فراز دوم برنامه‌های این نیرو، خاطرنشان کرد: فراز دوم، اجرای درست و عدالت‌محور برنامه‌های مقام معظم رهبری بوده و باید از راهنمایی و هدایت ایشان در مسیر اعتلای بهتر و بیشتر خود و مجموعه کاریمان بهره‌مند باشیم و هیچگاه نباید از فرهنگ ولایت‌مداری غافل شویم. در این راستا بازرسی‌ها ضامن حرکت ولایت‌مداری و عدالت‌محوری هستند تا در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی چیزی جز عدالت و شایسته‌سالاری نباشد.
سرتیپ حیدری با تاکید بر اینکه ضامن موفقیت کلیه نیروهای خدوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی حرکت در مسیر ولایت فقیه است، تصریح کرد: انتخاب‌ها و انتصاب‌ها در این نیرو باید بر مبنای شایسته‌سالاری باشد و ضامن اجرای این مهم بازرسی‌ها هستند.
وی تاکید کرد: ۲۳ طرح طبق خواسته‌های مقام معظم رهبری در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تعریف شده است و به جز این طرح‌ها که باید نگاهی همچون فروع دین به آن‌ها داشته باشیم طرحی دیگری در برنامه کاری‌مان نداریم و اگر کل طرح‌ها تمام شد برای اجرای طرح جدید از مقام معظم رهبری کسب تکلیف خواهیم کرد و معتقدیم که ایشان نایب بر حق امام زمان(عج) هستند و ولایت‌مداران باید از دستورات ایشان تمکین کنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فراز سوم برنامه‌های کاری این نیرو، بیان کرد: شاکله وظایف بازرسی‌ها به جز وظایف تدوین و ابلاغ شده، در مسیر سه مولفه و شاکله تقسیم شده است که شامل پیش‌بینی و پیشگیری، رصد و اطلاع‌رسانی درست، لحظه‌ای و به‌هنگام و اقدام به‌موقع و بازدارنده در بخش‌های مختلف از بالاترین تا پایین‌ترین مقام است و این مهم فراز سوم برنامه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دیده شده است.
سرتیپ حیدری گفت: کلیه برنامه‌های اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی باید برگرفته از معارف قرآنی و دینی و توصیه‌های پیامبر اکرم(ع) و ائمه اطهار(ع) باشد و باید رفتار علوی را از سوی ولایت‌مداران شاهد باشیم و خضوع و خشوع باید در رفتار، عمل و کردارمان باشد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه تکریم سربازان باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تشویق و تنبیه سربازان که امانت دست ما هستند باید عادلانه باشد.
حیدری تصریح کرد: فراز چهارم، اقدام به‌هنگام و به‌موقع است و اگر فرمانده‌ای توان مدیریت ندارد باید با احترام تمام تکریم شده و بلافاصله فرمانده جدید معرفی شود.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد: کوچکترین غفلت ما با بزرگترین سودجویی دشمنان را به همراه خواهد داشت و همه خادمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه بازرسان این نیروی نظامی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که در انجام وظیفه‌شان حتی یک لحظه غفلت و کوتاهی نباشد.

[ad_2]

لینک منبع